Vård och omsorg

Vård och omsorg i Enköpings kommun

När vi talar om kvalitet inom vård och omsorg krånglar vi ibland till det. Vi tar fram register och utvecklar system, men egentligen handlar det ju om möten. Om att fråga den enskilde: vad vill du göra i dag? Och om hur vi bemöter varandra så att vi blir stärkta och inspirerade. Det är enkelt – men samtidigt inte lätt …

Läs mer
801